فرصت‌های شغلی


فرصت‌های شغلی در برق‌یار


لطفا به همه سوالات به‌طور کامل پاسخ بدهید. پس از ثبت اطلاعات با شما تماس گرفته خواهد شد. مطمئن باشید اطلاعات شما پیش ما محفوظ خواهد ماند، سپاسگزاریم.  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/02/31
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ فارغ‌التحصیلی را بنویسید. تاریخ فارغ‌التحصیلی را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ فارغ‌التحصیلی معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/02/31

میزان آشنایی با کامپیوتر (مجموعه آفیس، فتوشاپ، ادیت ویدئو و ...) را انتخاب کنید.
میزان آشنایی با اینترنت را انتخاب کنید.
میزان آشنایی با زبان انگلیسی (ترجمه، درک مطلب و ...) را انتخاب کنید.
میزان آشنایی شما با اصول فروش و بازاریابی را انتخاب کنید.
میزان آشنایی شما با اصول حسابداری را انتخاب کنید.
مهارتهایی را که در آن تخصص دارید ذکر بفرمایید: را بنویسید. مهارتهایی را که در آن تخصص دارید ذکر بفرمایید: را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
علاقمندی‌های شخصی خودتان را ذکر کنید: را بنویسید. علاقمندی‌های شخصی خودتان را ذکر کنید: را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
سابقه‌ی کارکردن در جای دیگری را داشته‌اید؟ لطفا نوع مسئولیت و مدت زمان فعالیت در هر مکان را ذکر کنید: را بنویسید. سابقه‌ی کارکردن در جای دیگری را داشته‌اید؟ لطفا نوع مسئولیت و مدت زمان فعالیت در هر مکان را ذکر کنید: را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
با توجه به سوابق شغلیتان، بهترین و بدترین روز کاریتان را در گذشته با ذکر دلیل نام ببرید: را بنویسید. با توجه به سوابق شغلیتان، بهترین و بدترین روز کاریتان را در گذشته با ذکر دلیل نام ببرید: را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
چرا می‌خواهید با شرکت برق‌یار همکاری کنید؟ را بنویسید. چرا می‌خواهید با شرکت برق‌یار همکاری کنید؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
مهم‌ترین خصوصیت اخلاقی خودتان را ذکر بفرمایید: را بنویسید. مهم‌ترین خصوصیت اخلاقی خودتان را ذکر بفرمایید: را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
چه دستاوردهایی بیشترین تاثیر را در غرور و رضایت فردی‌تان داشته است؟ را بنویسید. چه دستاوردهایی بیشترین تاثیر را در غرور و رضایت فردی‌تان داشته است؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
در فعالیتهای گذشته‌تان شکستی داشته‌اید؟ لطفا نام ببرید: را بنویسید. در فعالیتهای گذشته‌تان شکستی داشته‌اید؟ لطفا نام ببرید: را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
دلیل مناسب بودن شما برای این شغل چیست؟ را بنویسید. دلیل مناسب بودن شما برای این شغل چیست؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
در صورت شروع همکاری با شرکت برق یار، چند سال را در نظر دارید که این همکاری ادامه پیدا کنید؟ را بنویسید. در صورت شروع همکاری با شرکت برق یار، چند سال را در نظر دارید که این همکاری ادامه پیدا کنید؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
رزومه خود را در این قسمت آپلود نمایید: را انتخاب کنید.

آخرین کتابی که خوانده‌اید را نام ببرید: را بنویسید. آخرین کتابی که خوانده‌اید را نام ببرید: را کوچک‌تر از 100 حرف بنویسید.
مودم چیست؟ را بنویسید. مودم چیست؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
اگر نظر یا اطلاعات تکمیلی دارید اینجا عنوان کنید: را بنویسید. اگر نظر یا اطلاعات تکمیلی دارید اینجا عنوان کنید: را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...