روشنایی

ترکیب نور سرد (مهتابی) و نور گرم (آفتابی)

/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85

آیا می‌دانید ترکیب نور سرد (معروف به مهتابی) و نور گرم (معروف به آفتابی) در یک چراغ، کاری غیراصولی است؟