iec 62305

در چه مکانی نصب SPD اجباری است؟

/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B5%D8%A8-spd