در راستای اجرای اصولی همبندی (اصلی و اضافی) در تاسیسات الکتریکی شرکت برق یار با همکاری دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان بانه اقدام به برگزاری دوره آموزشی طرح و اجرای همبندی در تاسیسات الکتریکی می نماید. از تمامی علاقمندان و فعالان مرتبط با این حوزه دعوت بعمل می آید که در دوره ی مذکور حضور یابند.