در راستای اجرای اصولی همبندی (اصلی و اضافی) در تاسیسات الکتریکی شرکت برق‌یار با همکاری دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان بانه اقدام به برگزاری دوره آموزشی طرح و اجرای همبندی در تاسیسات الکتریکی می‌نماید. از تمامی علاقمندان و فعالان مرتبط با این حوزه دعوت بعمل می‌آید که در دوره‌ی مذکور حضور یابند.