به طور كلی ساختمان هوشمند، ساختمانی است كه مجهز به یك زیرساخت ارتباطی قوی بوده كه می‌تواند به صورت مستمر نسبت به وضعیت‌های متغیر محیط عكس العمل نشان داده و خود را با آنها وفق دهد و همچنین به ساكنان ساختمان این اجازه را می‌دهد كه از منابع موجود به صورت موثرتری استفاده نموده و امنیت و آرامش آنها را افزایش دهد. ساختمان هوشمند ساختمانی است كه دربردارنده محیطی پویا و مقرون به صرفه به وسیله یكپارچه كردن چهار عنصر اصلی یعنی سیستم‌ها، ساختار، سرویس‌ها، مدیریت و همچنین رابطه میان آنها می‌باشد.

اصول یک ساختمان هوشمند می‌گوید که هزینه‌های واقعی یک ساختمان فقط هزینه‌های ساخت نیست بلکه باید به آنها هزینه‌های راهبری و تعمیرات را نیز اضافه کرد. ساختمان هوشمند تمامی این هزینه‌ها را به وسیله کنترل اتوماتیک و یکپارچه، مخابرات و سیستم مدیریت کم می‌کند. اگر به هزینه‌های مربوط به یک ساختمان در طول عمر (حدود 40 سال) توجه نمائیم مشخص است که نگهداری بیشترین سهم را در هزینه‌های جاری آن ساختمان دارا می‌باشد. در این راستا هزینه‌های نگهداری یک ساختمان هوشمند تا 50% کاهش می‌یابد که خود علاوه بر برگشت هزینه‌ها امکانات رفاهی بسیاری را ایجاد می‌نماید.

تاچ پنل ساختمان هوشمند

ساختمان هوشمند، ساختمانی است که کلیه زیرسیستم‌های کنترلی آن در چارچوب منطقی از پیش تعریف شده و مناسب با وضعیت کاربری ساختمان، طراحی و پیاده‌سازی گردیده است. فرایند كنترل در ساختمان هوشمند از طریق سیستم‌های كنترلی انجام می‌شود كه خود هوشمندانه عمل كرده و همواره در ارتباط مستقیم و تعامل با يكديگرند و در نهایت تامین كننده نیاز کاربر و طراح در جهت رسیدن به هدف ایجاد ساختمان هوشمند می‌باشند.