در سایزینگ سیم و کابل پارامترهای بسیاری دخیل است که در جداول تهیه شده توسط کارخانه های‌سیم و کابل این پارامترها در بهترین شرایط موجود فرض شده‌اند.
استفاده از این جداول که تنها جداول در دسترس عموم می‌باشد که حتی بر روی مقوای بسته بندی سیم‌ها هم درج گردیده‌اند، بدلیل سادگی عملیات توسط مجریان و گاها مهندسان جوان مورد استفاده قرار می‌گیرند.
نبود همت جمعی خبرگان این صنعت جهت اصلاح دید و تهیه جداول بروز و کامل سبب گشته به نوعی در نزد بسیاری از مجریان برق ساختمان و حتی مجریان بخش صنعت هم بعنوان استاندارد قاطع تلقی شود. با توجه به اجرای غالب پروژه‌های برقی توسط مجریان بدون نقشه و نظارت مهندسین برق می‌بایست خبرگان این صنعت به این بخش هم حساسیت نشان دهند و با تهیه جداولی که هم استاندارد بوده و هم با تفکیک پارامترهای مختلف در امر سایزینگ بهینه سیم و کابل همت کنند.


بر طبق داده های این جدول نمونه که بسیار هم پر کاربرد گشته عنوان شده کابل مسی 120 در مسافت 250 متر میتواند 222 آمپر را تحمل کند!!!! بدون این که توضیح دهد این مقادیر بر اساس چه دمایی و چه نوع باری و با چند درصد افت ولتاژ درج گردیده است. در صورتی که فقط عامل دما می‌تواند تغییرات زیادی در سایزینگ اعمال کند و حتی افت ولتاژ مجاز ممکن است باعث افزایش یا کاهش مقطع کابل گردد.

جهت دانلود کتاب صوتی راهنمای مبحث 13 مقررات ملی ساختمان می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.