دستورالعمل اجرای سیستم زمین در ساختمان‌ها در تابستان 1395 توسط گروه تخصصی برق شورای مرکزی تدوین و به سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها ابلاغ گردید. این دستورالعمل مباحث مربوط به اجرای الکترود زمین را که در مبحث سیزده مقررات ملی ساختمان به آن اشاره شده است به صورت مفصل و با بیانی شیوا ارائه کرده است.

کانال تلگرامی متخصصین برق ایران (لینک کانال) اقدام به تهیه و ارائه رایگان فایل‌های صوتی دستورالعمل اجرای سیستم زمین کرده است، که در این صفحه تقدیم حضورتان می‌گردد. فایل PDF دستورالعمل‌های تهیه شده توسط شورای مرکزی را می‌توانید از این لینک تهیه فرمایید.


این صفحه به مرور تکمیل خواهد شد

فایل شماره 1:

01. Ejraye Zamin

فایل شماره 2:

02. Ejraye Zamin

فایل شماره 3:

03. Ejraye Zamin

فایل شماره 4:

04. Ejraye Zamin