در کتاب مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان که مرجع ‌طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها در کشور می باشد، لزوم استفاده از کلید RCD با حساسیت ۳۰میلی آمپر را در موارد زیر ضروری دانسته است:
۱)در زون ۱ حمام برای تجهیزات نصب ثابت و روشنایی
۲)در زون ۲ استخر برای لوازم و تجهیزات برقی نصب شده
۳)در استخرهایی که فاقد زون ۲ باشند و از منابع SELV استفاده نمی کنند برای مدارهای روشنایی
٤)در سونای خشک برای تاسیسات برق ۲۳۰ ولت AC
٥)در سونای بخار برای روشنایی آن چنانچه با ولتاژ ۲۳۰ ولت AC تغذیه گردد.
چنانچه ملاحظه می شود تمامی موارد بالا مربوط به محیط های مخصوص می باشد و در مبحث ۱۳ الزامی به استفاده از RCD در محیط های عادی نیست. اما بندی که تقریبا تمامی مهندسین از آن غافل می شوند و مسئولیت مهندسین را بسیار بالا می برد، اولین بند مبحث می باشد (۱۳-۱-۱) که می گوید:
"مراجع این مبحث مبتنی بر مقررات و استانداردهای معتبر می باشد. چنانچه در مدت اعتبار این مبحث، ویرایش های جدیدی از مقررات و یا استانداردها به تصویب برسد، جانشین مقررات، استانداردها و معیارهای مشابه در این مبحث خواهد شد"

این بند مبحث ۱۳ مسئولیت مهندسین برق را بسیار بالا می برد، یعنی علاوه بر اشراف بر مقررات داخلی باید مقررات بین المللی که مبحث از آن اقتباس نموده (مراجع مبحث) را نیز رصد نمایند.


استاندارد IEC 60364 که یکی از منابع اصلی مبحث ۱۳ می باشد همواره بروز می شود و چند سال یکبار تغییراتی هر چند اندک در مقررات بین المللی اعمال می گردد. در استاندارد IEC 60364-4-41 ویرایش ۲۰۱۷ که بعد از مبحث ۱۳ انتشار یافته صراحتا اعلام می دارد که کلید RCD با حساسیت ۳۰میلی آمپر برای کلیه مدارهای پریز تا ۳۲ آمپر اجبـــاریست.
لازم است کلیه مهندسین برق این نکته را در طراحی ها و نظارتهای خود فراموش نکرده و آن را رعایت کنند تا تبعات حقوقی را برای آنها در پی نداشته باشد.